Näringslivsbloggen

Näringslivsbloggen är nedlagd. Fram till december 2016 skrev dåvarande näringslivschefen Pär Jonsson inlägg på Näringslivsbloggen.

Har du några frågor kring bloggen. Kontakta Peter Lundberg, informatör:
Telefon: 0929-172 45.
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

En summering av det gångna året

Publicerad: 2016-12-16


Befolkning Tidigare år har Älvsbyn minskat sin befolkning med cirka 70 personer per år. Nu har trenden vänt. År 2014 ökade befolkningen med 3 personer och under år 2015 ökade befolkningen med 12 personer. De första nio månaderna för 2016 redovisar kommunen en folkökning av 19 personer, nu är vi totalt 8202 invånare. Företagande De...Läs mer ›

Arbetsmarknadsregioner

Publicerad: 2016-12-09


I nuläget är det främst städer med en befolkning över 100 000 som växer. Samtidigt som delar av Sverige avfolkas. Betraktar vi avfolkning i ett historiskt perspektiv hittar vi en av Sveriges största avfolkningsbygder i Stockholms innerstad. År 1945 fanns det 460 000 invånare i Stockholms innerstad. Det tragiska var att den yngre generationen flyttade ut...Läs mer ›

Lägesrapport datacenter

Publicerad: 2016-12-02


Vi lagrar allt mer data i datacenter eller molntjänster som vi även kallar det, därför ser vi en stor tillväxt inom datacenter. I världen förväntas det 750 nya datacenter de kommande åren, varav cirka 200 i Europa och 50 i Sverige. I vår region finns det goda förutsättningarna för datacenter. Det finns försörjning av elkraft...Läs mer ›

Tillväxt, från väveri till Volvo

Publicerad: 2016-11-25


Begreppet organiskt härstammar från naturvetenskapen. I affärsvärlden betecknar det en expansion utifrån en befintlig verksamhet, begreppet står i motsats till förvärv. För orter är organisk tillväxt viktigt och vi vet sällan vad som leder till framgång. Låt mig ta ett exempel från Gamlestadens väveri i Göteborg. Gamlestadens väveri I mitten av 1800-talet startade Alex Barcly upp...Läs mer ›

Ledarskap i ett historiskt perspektiv

Publicerad: 2016-11-11


Historiskt har kyrkan bildat modell för styrning av den offentliga sektorn och militären har bildat modell för styrning av företag. Den offentliga sektorn har en samhällsuppgift med huvudmannastyrning. Där är verksamheten målet och ekonomin metoden. Historiskt hade styrningen fokus på ideologier, främst värdegrund för vårt uppträdande. Företag har en affärsuppgift med marknadsstyrning. Där är ekonomin...Läs mer ›

Trender från omvärlden

Publicerad: 2016-11-04


De flesta verksamheter har någon form av omvärldsbevakning. Desto större verksamheten är desto längre tidshorisont behövs för att förändra i tid. Det finns många olika modeller för att omvärldsbevakning, nedan presenterar jag tre vanliga modeller för år 2016. Blue ocean strategy Till skillnad från den röda oceanens strategi, det traditionella sättet att konkurrera med andra...Läs mer ›

Näringslivsgalan stärker Älvsbyns utveckling

Publicerad: 2016-10-28


Nu är årets näringslivsgala genomförd. Det handlar om att hylla företagare, de som säkerställer intäkter, direkt och indirekt, till stat, kommun och landsting. Utvärdering av årets näringslivsgala är också genomförd. Genom åren har näringslivsgalan utvecklats och årets gala ser vi som en av de mest lyckade. Näringslivsgalan genomfördes i Polar hotell. Konceptet för året var...Läs mer ›

Aktuella trender

Publicerad: 2016-10-21


Individualisering Den moderna människan vill gärna utmärka sig från mängden för att nå en högre position i den sociala hierarkin. Människans individualisering är nära knuten till kulturella normer och förändringar i den sociala strukturen. Det medför att den individualistiska inställningen har gjort varumärken till en allt större fråga i den moderna marknadsföringen. Ett exempel är...Läs mer ›

Batterier och dess utveckling

Publicerad: 2016-10-14


Batteriet och dess prestanda och styrning kommer att vara en viktig beståndsdel i utvecklingen av hållbara samhällen. Redan nu finns lagförslag i Europa, läs Tyskland, om att förbjuda bensin och dieseldrivna fordon år 2030. Vi ser en utvecklingstrend mot lägre kostnader och mera miljövänliga material i batterier. Batterikostnaden som i nuläget ligger på 400-500 US...Läs mer ›

Humlor kan flyga

Publicerad: 2016-10-07


  Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på enmansföretag så är det 75 procent av samtliga företag. Dessutom representerar företag med 0-9 anställda 96 procent av det svenska näringslivet. När jag träffar många av småföretagarna och lyssnar på deras affärsplaner och ekonomiska prognoser funderar jag ofta på...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.