Lägesrapport Laver

Ulf Marklund chef för affärsutveckling i Boliden besökte oss i veckan, där han även informerade kommunfullmäktige om läget i Laver. Ulf informerade om de tillstånd som krävs för att starta en ny gruva.

Boliden ska lämna in en ansökan om bearbetningskoncession i sommar, senast i augusti. Bearbetningskoncession visar om en fyndighet har ekonomiska förutsättningar. Den som har koncession får rättigheterna för att utföra gruvbrytning inom området. Domare är Bergstaten.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Avgörs av Mark & Miljödomstolen i Umeå, där kommunen och länsstyrelsen yttrar sig i frågan. Även om de befintliga gruvorna i Norrbotten bara tar upp 0.1 % av ytan så har vi respekt för dess påverkan på miljön och de samiska näringarna.

Det råder oklarheter om miljötillstånd efter en dom i Högsta Domstolen, det handlar om ett kalkbrott i Gotland där HD går emot Mark & miljödomstolen. Det som är nytt är också att Havs och vattenmyndigheten ska ge sin syn, viket kräver mera underlag och mera tid från Boliden.

Det är inte klart vilken tid som krävs för ett miljötillstånd. Boliden är försiktig med uttalande om tider i nuläget. De reviderar sina tider i Masterplanen för Laver under oktober månad. Efter det får vi en indikation om tidshorisonten.

Från kommunen har vi skrivit en avsiktsförklaring med politisk enighet i frågan om en gruva i Laver. Syftet är att säkerställa etableringen och samtidigt framföra våra krav på verksamheten.

Från kommunen arbetar vi med effekten av en planerad gruva. Där har vi tagit fram företagens och kommunens behov av personalförsörjning fram till år 2020. Vi kan inte isolera oss vid bemanningen av en gruva utan det påverkar också företag och verksamheter på orten.

Vi har även startat en utredning om behovet av bostäder med resultatet från personalförsörjningen som underlag. Vidare arbetar vi med infrastrukturlösningar för en gruva, ex. vägar och godsterminal.

Med de orden hoppas jag att ni får en avkopplande och trevlig sommar med era närmaste.
Återkommer med nästa krönika fredag den 15 augusti.

Senast uppdaterad 2014-11-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.