Konjunktur, trend och paradigmskifte

Att driva företag handlar mycket om affärside och ekonomi. Produkter och tjänster utvecklas och förändras efter marknadens behov. Konsten är att anpassa affärsiden till en marknad i ständig förändring. Vi kan betrakta marknaden som en flod vid översvämning. Den är i ständig rörelse och hittar ibland nya vägar.

En allt viktigare del av företagandet är omvärldsanalysen. Att kunna förutse vad som kommer att påverka sitt företag och dessutom hinna styra om företaget i tid. Desto större företaget är desto längre tid tar det att ställa om och förändra sina produkter och tjänster.

Omvärldsanalysen kan delas in i bedömning av konjunktur och strukturella förändringar. Konjunktur är en cyklisk rörelse med upp och nedgångar som kan läsas i statistik eller nyheterna.

Strukturell förändring kan delas in i trend och paradigmskifte. Trend är en mindre förändring, exempelvis olika färger på bilar eller olika mode inom kläder och skor.

Paradigm är en annan strukturell förändring, en kunskap som forskarna i en forskningsdisciplin räknar som ny fakta. Ett exempel är när vetenskapen bevisade att jorden är rund, inte platt.

I modern tid har vi ett paradigmskifte på gång när lagring av data flyttas från våra datorer och telefoner till molntjänster, vilket har skapat ett behov av nya datacenter. Det mesta tyder på att molntjänster inte är en tillfällig trend. Det har kommit för att stanna och det kommer att påverka oss. Frågan är om vi ser möjligheter eller hinder?

Som företagare gäller det att försöka förutse vad som kommer inom konjunktur, trend och paradigmskifte. Därefter handlar det om att anpassa företaget till marknadens behov. Annars finns det en risk att vi dör ut, som neandertalare och dinosaurier.

Charles Darwin skrev år 1859 om arters uppkomst;
I naturen är överlevnad och framgång en fråga om anpassning och attraktion.

Tack för att ni tog er tid!

 

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

 

Senast uppdaterad 2016-04-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.