Företagandets komplexitet

Näringslivets entreprenörer är en viktig del av samhällets utveckling.
Ledarskap vid tillväxt handlar främst om balansen mellan vad vi kan sälja och vad vi kan leverera.  Det är en svår balansakt där många faktorer påverkar.

Ledarskapets komplexitet
Ledarskapet för industrikoncerner, små hantverksföretag och tjänsteföretag har ofta olika fokus beroende på var de ligger i sin tillväxtfas. Förutsättningarna skiljer mellan olika branscher, kulturer och var de befinner sig i värdekedjan. Generellt kan vi säga att desto längre fram i värdekedjan desto större fokus har ledarskapet på marknadsfrågor. Samtidigt ökar risken men även den potentiella vinsten. Många företag väljer därför att växa i värdekedjan mot kund.

När vi jobbar med tillväxtfrågor gäller det att bedöma framtiden och konkurrensen. Omvärldsbilderna ger marknadens förutsättningar medan konkurrenterna visar på den befintliga marknaden. Det är viktigt att förutse och hitta nya marknader där inte konkurrenterna agerar, ett exempel på strategikoncept är Blue Ocean Strategy.

Tillsammans arrangerar vi
I Älvsbyn arrangerar vi seminarier med fokus på omvärld, marknad och ledarskap. Att deltagarna kommer med erfarenheter från olika branscher är ofta nyttigt. En viktig framgångsfaktor vid tillväxt är ledarskapet. Hur kan vi belöna duktiga företagsledare som skapar tillväxt i samhället? Bland hygienfaktorerna ser vi ekonomisk avkastning som ett exempel. När det gäller motivationsfaktorer ser vi näringslivsgalan som ett viktigt gemensamt verktyg. Uppmärksamhet från liksinnade är betydelsefullt!

Näringslivsgalan blev åter igen en succe. När arangemanget bedrevs i olika lokaler skapades fler mötesplatser på ett bättre sätt än tidigare.  I dag, fredag, kommer vi arrangörer att träffas för en utvärdering och planera en eventuell ny gala nästa år. Ett av grundsyften med galan är att stärka kommunikationen mellan kommunens företag. Dessutom har vi en trevlig kväll tillsammans.

Senast uppdaterad 2014-11-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.