Älvsbyns industriområde. Foto Bergslagsbild.

En summering av det gångna året

Befolkning
Tidigare år har Älvsbyn minskat sin befolkning med cirka 70 personer per år. Nu har trenden vänt. År 2014 ökade befolkningen med 3 personer och under år 2015 ökade befolkningen med 12 personer. De första nio månaderna för 2016 redovisar kommunen en folkökning av 19 personer, nu är vi totalt 8202 invånare.

Företagande
De senaste åtta åren har antal aktiva företag i Älvsbyns kommun ökat från 708 till 812 företag. En viktig fråga med tanke på att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag.

Sysselsättning
För en kommun är sysselsättningen viktig, det skapar förutsättningar för utveckling. Sysselsättningen inom kommunen har enligt Statistiska centralbyråns senaste mätning ökat med 122 nya jobb på 2 år, det är en del av förklaringen med vår befolkningsökning. Skatteintäkterna ger kommunen möjligheter till god samhällsservice.

Fastigheter
Industritomterna är i de närmaste slutsålda i vårt befintliga industriområde. Nästa industriområde att ta i bruk är Norra Nyfors, som finns beläget vid återvinningen. Vid Lekentomten är en flerbostadsfastighet på gång, ett nytt villaområde vid Bäckskolan finns också påbörjad.

Datacenter
Under sommaren och hösten 2016 har ett internt arbete genomförts i The Node Pole om ägarförhållanden och finansiering. Resultatet blev att kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft övertar ägandet i bolaget och satsar 50 miljoner kronor de kommande åren, det är betydligt mer än vad kommunerna haft möjlighet att satsa. Från Älvsbyns kommun ser vi positivt på de nya ägarnas kraftfulla satsning. Marknadsarbetet inom The Node Pole har också stärkts de senaste veckorna.

Ledarutvecklingsprogram
I december startar vi upp ett ledarutvecklingsprogram till företagare i Älvsbyns kommun. Syftet med programmet är ett skapa intresse, kunskap och förståelse för att utveckla sitt ledarskap, öka sitt företags intäkter och bredda sitt nätverk. Programmet har plats för 15 deltagare som träffas i fem tillfällen mellan december 2016 fram till april 2017.

Några visdomsord
Vision utan handling är bara en dröm.
Handling utan vision är bara tidsfördriv.
Vision med handling kan förändra världen.
Citat: Joel Baker

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2020-07-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.