Boliden Laver

Boliden planerar att öppna en koppargruva i de västra delarna i Älvsbyns kommun. I bästa fall kan bygget av gruvan påbörjas redan under år 2016/2017, därefter kan produktionen starta några år senare. En sådan gruvetablering av Aitikkonceptet kräver rekrytering av många personalkategorier. En intressant frågeställning är inte bara rekryteringen till gruvan utan även hur det kommer att påverka befintliga företag och kommunens verksamheter.

För att Älvsbyns kommun ska säkerställa en effekt av en sådan gruvetablering krävs flera åtgärder. I nuläget har vi inte beslutsunderlag för att ta fram effektiva åtgärder med god träffsäkerhet. Därför genomför vi en utredning under våren. I utredning ser vi gruvan som ett tänkt scenario då det inte finns ett formellt beslut. I utredningen samverkar vi med skolan och Arbetsförmedlingen.

Vi intervjuar Boliden och de största företagen på orten. Målsättningen är att fastställa det samlade behovet av rekryteringar fram till år 2020 för verksamheter i Älvsbyns kommun. De etablerade företagen på orten har varit mycket positiva och hjälpsamma med utredningen.

Vidare har vi besökt kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun under den gångna veckan. Vi har informerat om vårt arbete med gruvetableringen och lyssnat på deras synpunkter. Vår roll är att informera och samordna med Länsstyrelsen, Trafikverket och grannkommunerna, parter som kommer att beröras av en framtida gruva.

Senast uppdaterad 2020-07-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.