Batterier och dess utveckling

Batteriet och dess prestanda och styrning kommer att vara en viktig beståndsdel i utvecklingen av hållbara samhällen. Redan nu finns lagförslag i Europa, läs Tyskland, om att förbjuda bensin och dieseldrivna fordon år 2030.

Vi ser en utvecklingstrend mot lägre kostnader och mera miljövänliga material i batterier. Batterikostnaden som i nuläget ligger på 400-500 US dollar/kWh sjunker i pris. General Motors i USA har presenterat uppgifter om att de har kommit ner i produktionskostnader på 145 US dollar/kWh och år 2021 kommer de att sänka kostnaden till 100 US dollar/kWh. En intressant fråga är vad som kommer att hända när den prisbilden slår igenom globalt.

Samtliga framtidsprognoser visar på en kraftig tillväxt för batterier, främst till portabla elektriska produkter. Orsaken är det växande behovet av telefoner och datorer samt den växande globala bilmarknaden. Prognoser visar att år 2040 kommer det att tillverkas cirka 40 miljoner elbilar/år, källa BNEF.  Ett annat område med stor tillväxt är behovet av lagring av energi till solcellspaneler.

Den globala försäljningen av Litium-batterier motsvarar 60 GWh med fördelning: bärbar elektronik 50 %, elfordon 31 %, stationär ellagring 8 %, övrigt 11 %.

Batteritillverkningen har över tid flyttats från Europa och är nu starkt koncentrerad till Sydostasien, främst Japan, Kina och Sydkorea. Det sista steget i paketeringen finns fortfarande i viss mån i Europa. Frågan är om de stora biltillverkarna i Europa kommer att acceptera beroendet av Asien?

Det finns i nuläget tre olika grupper av batterikemier, bly nickel och litium. Litium är den lättaste av alla metaller, har den största elektrokemiska potentialen och den högsta energitätheten. Därför är Litium den snabbast växande gruppen av batterier och den som ligger framkant vad gäller forskning.

I Luleåregionen och i Älvsbyn ser vi synergier med våra fordonstester och med lagring av energi till datacenter. Genom att kartlägga batteriområdet söker vi nu några tänkbara spår för hur den växande batteriindustrin skulle kunna ge positiv bäring inom regionen.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2020-07-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.