Näringslivsklimat i Älvsbyn, enligt företagarna.

Älvsbyn har det bästa näringslivsklimatet enligt företagarna.

Den första delen av Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet i kommunerna är nu klar. I september kommer den att kompletteras med statistik ex. andel offentlig verksamhet.

Länk: http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/lulea/battre-foretagsklimat-i-manga-av-norrbottens-kommuner_618984.html

I Älvsbyn har vi fokus på vad vi kan påverka. Därför är det roligt att konstatera att vi för andra året i rad har det bästa näringslivsklimatet i Norrbotten, allt enligt företagarna. Placeringen i sig är egentligen inte det viktigaste utan det är den positiva trenden. Vi kan aldrig slå oss till ro utan det handlar hela tiden om att identifiera förbättringsområden och arbeta med dem.

Ska vi peka på några framgångsfaktorer för Älvsbyns näringslivsklimat så väljer jag att tydliggöra det genom att jämföra med klimatet i en familj.

Tydliga strategier
Inom Älvsbyns kommun finns det tydliga framtida strategier från våra politiska ledare. Det finns även ett näringslivsprogram som vi har tagit fram tillsammans med förtroendevalda inom de olika företagarorganisationerna samt ledamöter från kommunstyrelsen.

Inom familjen tas ofta framtidsplanerna fram vid middagsbordet. I vår familj så är det ofta rådslag och omröstningar vid middagsbordet. Det handlar om att skapa en gemensam bild av framtiden med tydlig värdegrund och attraktiva visioner.

Tillsammans
Kärnan i en kommun är befolkningen och dess sysselsättning, där säkerställs de ekonomiska förutsättningarna för omsorg och skola. Kommunens viktigaste uppgift i tillväxtarbetet är att identifiera intressenterna och samordna dessa, där finns kraften i utvecklingsarbetet. I Älvsbyn har vi ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän samt mellan företagare och kommun. Det handlar mycket om att lyssna och föra en dialog.

Kärnan i en familj är parförhållandet, i vårt fall man och hustru, där sker en övergripande överläggning, där kvinnan med sin list har en viss fördel. Därefter sker samråden med barnen vid middagsbordet. Här handlar det också om att lyssna och föra en dialog. Även när hustrun utvärderar ens förmåga inom städning.

Starkt varumärket
Attraktionen i Älvsbyns kommun finns både inom hårda och mjuka frågor. Näringsliv och utveckling finns högt prioriterat i Älvsbyn, det varumärket har vi upparbetat tillsammans. Men det är transparent i en digitaliserad värld, vi måste leva upp till vad vi kommunicerar.

Attraktionen i en familj ligger inte bara i kläder och utseende utan det handlar mycket om hur vi uppträder, främst vid motgångar. Det handlar även om hur vi kommuniserar med varandra samt med vänner och bekanta.

Sammantaget kan vi konstatera att när det gäller att utveckla en kommun eller en familj så kan vi aldrig stanna av, det är att arbete som aldrig tar slut.

Min fundering är; hur man övervinner en kvinnas list?

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2015-05-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.