Vy från Godahoppsudden i Sydafrika

Värdegrund

Värdegrund
Det beskriver var vi står i vår grundläggande ideologi om vad som är rätt och fel. Ofta får vi det till oss via samtal vid middagsbordet som barn. Skolan tar också ett ansvar för att fostra våra barn, även om det är vi föräldrar som har det primära ansvaret, även juridiskt. På arbetsplatsen säger vi att det sitter i väggarna, oskrivna regler för vilka attityder och beteenden som gäller. Inom religion och politik kallas det ofta för ideologi.

Attityder
Det är en persons medvetna eller omedvetna inställning till något. Attityder är till stor del en produkt av inlärning och den bygger ofta på tidigare erfarenheter. Selektiv perception är en term inom psykologi som beskriver hur hjärnan anpassar våra tankar till det vi vill se och det vi vill höra. Köp en ny bil så får ni se hur ni upplever att det säljs många nya bilar även om statistiken säger att det är en minskad försäljning. Vi lägger märke till det som vi vill uppfatta. Attityder är en hjälp till hjärnan för att organisera våra tankar och känslor.

Beteende
Det är våra handlingar och uppförande, hur vi förhåller oss till vår omgivning. Beteenden kan vara medfödda eller inlärda. Inom psykologin visar Pavlov hur vi kan träna in beteende på hundar och barn via mat. I modern tid belönar vi vakthundar om de skäller, då förstärker vi deras beteende.

Inom idrott beskrivs ofta värdegrund i några ord som respekt, ärlighet och öppenhet. Attityder är vårt förhållningssätt t.ex. när det gäller doping och droger. Ska vi hylla idrottmän och kvinnor som har tagit prestationshöjande medel och sedan åker fast för doping?

I Sverige är det en stor fråga när det gäller idrott men inte när det gäller musik. En fantastisk liveartist som mer eller mindre öppet erkänner bruk av droger. Då är det inte så många som kräver drogtester.

Behandlar vi doping och droger likvärdigt när det gäller prestationer inom idrott och musik?  Var står ni i er värdegrund?

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-06-09

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.