Foto: Jamshed KhanFoto: Jamshed Khan

Älvsbyn har det bästa näringslivsklimatet i länet

Den första delen av Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet i Sveriges kommuner är nu klar. I september kommer den att kompletteras med statistik.

I Älvsbyn har vi fokus på vad vi kan påverka. Därför är det roligt att konstatera att vi för tredje året i rad har det bästa näringslivsklimatet i Norrbotten, tillsammans med Luleå, allt enligt företagarna. Vi kan aldrig slå oss till ro utan det handlar hela tiden om att identifiera förbättringsområden och arbeta med dem.

I år ser vi att Sverige och Norrbotten sammataget backar något. Sju av 14 kommuner i Norrbotten backar när det gäller det sammanfattande omdömet om hur ortens företagare upplever företagsklimatet. Luleå tillsammans med Älvsbyn toppar med högsta betyget på företagsklimatet sett till det sammanfattande omdömet. Älvsbyn tappar dock 0,2 från ifjol. Vilka frågor som har förändrats får vi ta del av i september månad, då har vi möjlighet att se över och prioritera åtgärder.

Ska vi peka på några framgångsfaktorer för Älvsbyns kommuns näringslivsklimat så väljer jag tre områden

Tydliga strategier Inom Älvsbyns kommun finns det visioner och tydliga strategier. Det finns även ett näringslivsprogram som vi har tagit fram tillsammans med förtroendevalda inom de olika företagarorganisationerna samt ledamöter från kommunstyrelsen.

Tillsammans Kärnan i en kommun är befolkningen och dess sysselsättning, där säkerställs de ekonomiska förutsättningarna för omsorg och skola. I Älvsbyn har vi ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän samt mellan företagare och kommun. Det handlar mycket om att lyssna och föra en dialog.

Starkt varumärke Attraktionen i Älvsbyns kommun finns både inom hårda och mjuka frågor. Näringsliv och utveckling finns högt prioriterat i Älvsbyn, det varumärket har vi upparbetat tillsammans. Men det är transparent i en digitaliserad värld, vi måste leva upp till vad vi kommunicerar.

Sammantaget kan vi konstatera att när det gäller att utveckla en kommun så kan vi aldrig stanna av, det är ett arbete som aldrig tar slut.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-06-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.