Lärlingsutbildning

Vill du lära dig ett yrke på en arbetsplats så är lärling något för dig! Lärlingsutbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Utbildningen sker i samverkan med arbetslivet och bygger på de kurser som ges inom gymnasieskolan.

Lärandet sker till största delen på en arbetsplats, minst 70 % av en heltid.

Förutsättningar för att starta en lärlingsutbildning är att det finns ett rekryteringsbehov inom en bransch och att vi kan teckna ett avtal om lärlingsplats med en arbetsgivare.