Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Om du inte på egen hand kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (tidigare försörjningsstöd eller socialbidrag). Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät när alla andra alternativ till försörjning är uttömda.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat. Det innebär att vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomiska situation. Du måste utnyttja alla andra möjligheter till en försörjning innan rätt till ekonomiskt bistånd inträder. Det innebär bland annat att du först ska använda eventuella tillgångar för att försörja dig. Du ska även ansöka om bidrag och ersättningar hos exempelvis Försäkringskassan.

För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär att du måste:

  • Arbeta om du har ett arbete
  • Vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete om du är arbetslös
  • Vara sjukskriven av läkare om du inte kan arbeta

Informationsblad ekonomiskt bistånd

Blankett redovisning av sökta arbeten

Provberäkning

Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg som du kan använda för att provberäkna ekonomiskt bistånd. Genom att mata in dina uppgifter får du en fingervisning om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd.

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand

Observera!

Eftersom provberäkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som socialtjänsten tar hänsyn till, kan resultatet bli annorlunda när du lämnar in en ansökan hos socialtjänsten. Resultatet är alltså ingen garanti för att beviljas ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du om försörjningsstöd

Du ansöker skriftligt via ansökningsblankett eller via kommunens e-tjänst.

Ansökningsblankett ekonomiskt bistånd

Ansökan om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)

Ansökningsblanketten finns även att hämta i socialtjänstens reception. När du har fyllt i blanketten kan du posta eller lämna in blanketten i receptionen.

Nybesök/Återbesök

När du har lämnat in en ansökan kommer du att kontaktas av en socialsekreterare för att erbjudas en tid för nybesök. Under besöket hos socialsekreteraren går ni igenom din ekonomi och planerar för lösningar som kan hjälpa dig och din familj. Om du är sambo, gift eller har registrerad partner så måste ni komma på besöket tillsammans.

Observera!

Du måste kunna legitimera dig när du kommer på ett nybesök.

När du och socialsekreteraren har träffats och du har lämnat in alla handlingar som behövs för din ansökan så kommer den socialsekreterare som handlägger ditt ärende att fatta ett beslut om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Beslutet kommer att postas hem till dig.

Överklagan

Du kan överklaga ett beslut som du tycker är felaktigt. Om socialtjänsten inte ändrar sitt beslut helt i enlighet med din önskan så skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Luleå för prövning.

Övrigt

Ansökan om begravningskostnader

Kontakt

Telefontid

Måndagar:                          klockan 13.00 till 14.00
Övriga vardagar:                klockan 08.00 till 09.00
Telefon: 0929-173 86

Du kan också lämna ett meddelande i Älvsbyns kommuns växel om att du vill bli uppringd av en handläggare på Ekonomiskt bistånd. Meddelanden från växeln kollas av klockan 11.00 samt 14.00. Den som lämnar meddelande efter klockan 14.00 kommer att bli uppringd senast dagen därpå.

Observera!

När handläggare ringer upp så görs det från skyddat nummer.

E-post

ekonomisktbistand@alvsbyn.se

Besöksadress

Enheten IFO Individ och familjeomsorgen
Storgatan 25, plan 3

Postadress

Älvsbyns kommun
IFO Individ och familjeomsorgen
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Telefon: 0929-170 00 växel
Fax: 0929-174 01, Individ och familjeomsorgen

Vill du veta mer?

Besök Socialstyrelsen hemsida och läs mer om ekonomiskt bistånd.