Prövning

Prövning är till för dig som saknar eller vill höja betyg i ett ämne eller en viss kurs. Prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen.

Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov. Någon undervisning ingår inte i prövningen. Efter genomförd prövning sätter läraren ett betyg med utgångspunkt i vad du kan vid prövningstillfället.

Vuxenutbildningen tar ut en avgift på 500 kr per kurs.

Prövningen är kostnadsfri om du har varit antagen och studerat kursen inom ramen för Älvsbyns kommunala vuxenutbildning och fått betyget F på den kurs prövningen gäller (gäller även IG i motsvarande kurser i gamla systemet).

Ansök om prövning