Stöd till föräldrar

COPE Föräldrautbildning

En förutsättning för vårt arbete är att hela familjen är delaktig och själva önskar en förändring. Med hjälp av familjeteamet kan familjer finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen. Det kan t.ex. handla om gränssättning, regler och rutiner, praktisk handledning, gå på möten m.m. Vi jobbar med de styrkor som finns i familjen dvs. vi lyfter fram det som fungerar. Arbetet är COPE-inspirerat och bygger på relationer, uppmuntran och beröm.

Vi vet att ni som föräldrar är de viktigaste personerna i barnets liv. Vi tar därför inte av er ansvaret och inte heller skyldigheterna och ni är delaktiga och medvetna om allt som sker runt er familjesituation.

Hit kan du vända dig

Barn- och familjeenheten

Familjeteamet

Vill du veta mer

BRIS – Barnens rätt i samhället