Anpassad utbildning för vuxna

Välkommen till Anpassad utbildning för vuxna!

Vi finns en trappa upp (mitt emot Arbetsförmedlingen) på Storgatan 25.

På dörren finns en skylt märkt Kompetenscentrum Vuxenutbildningen.

Vi håller till längst in i lokalen.

Anpassad utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du kan studera på grundläggande och gymnasialnivå.

Utbildningen ska stödja och stimulera dig i ditt lärande samt ge dig kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardags- och arbetslivet. Undervisningen sker i små grupper, i en trygg miljö och utgår från dina förutsättningar. Studierna är på deltid för att kunna kombineras med arbete eller praktik.

Anpassad utbildning för vuxna vänder sig dig till som:

  • har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada
  • har lust att gå i skolan igen
  • vill fördjupa och utveckla dina kunskaper
  • har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier
  • har fyllt 20 år

Du planerar din undervisning tillsammans med din lärare.

Undervisningen är individuellt anpassad och du har en egen studieplan.

Du kan komma in med ansökan när som helst.

Följ den här länken för att se vilka kurser du kan läsa hos oss.

kort om särskild utb…. Skolverket

En kurs som vi i Älvsbyn kan erbjuda är Fastighetsskötsel på gymnasial nivå.

Här ser ni elever som går igenom momentet underhåll och reparation av gräsklippare.

Reparation av gräsklippare 

Ansök till Anpassad utbildning för vuxna.

Följ den här länken för att få information hur du får tag på ansökningsblankett och vart du ska skicka din ansökan.

Ansökningsblankett Lärvux

Bild på Dan Burman

Lärare på Anpassad utbildning för vuxna är:

Dan Burman (dan.burman@edu.alvsbyn.se)

Telefon: 0929-173 36