Klagomålshantering

Om du har några klagomål eller synpunkter på verksamheten hoppas och vill vi att du framför dem direkt till oss på klagomålsblankett som du hittar via länken nedan.

Klagomålshantering Älvsbyns gymnasium

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan samt:

  • ökar den enskildes inflytande
  • ökar legitimiteten genom att rätta till fel
  • skapar ett verktyg för att förbättra verksamheten
  • sätter fokus på elev och medborgare

Inom två veckor sker en återkoppling från skolans sida.