Barnomsorgspeng

Information om barnomsorgspeng i Älvsbyns kommun.

Det nya beslutet om en barnomsorgspeng innebär att kommunen också blir skyldig att godkänna andra pedagogiska omsorgsformer i enskild regi än de kommunala förskolorna och fritidshemmen.

Länk

Riksdagens beslut om barnomsorgspeng