Valnämnden

Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet som utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen.

Om du vill ta del av Valnämndens protokoll kontakta kommunens kansli.

Rösträkning

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen och på onsdagen i veckan efter valdagen ”onsdagsräkning”.

Onsdagsräkning
Tre dagar efter valdagen ska valnämnden genomföra en preliminär rösträkning. Där behandlar valnämnden:
– de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen
– de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Förtidsröster från annan kommun och brevröster från utlandet.
Efter räkningen transporteras rösterna till Länsstyrelsen.
Onsdagsräkningen är en offentlig förrättning.

Valnämndens ledamöter

Thor Viklund (s) ordförande Korsträsk
Anita Lindgren (s) vice ordförande Älvsbyn
Ingemar Larsson (s) Älvsbyn
Mats Bergvall (c) Vidsel
Anna Markgren (kd) Älvsbyn

Valnämndens ersättare

Tommy Lindgren (s) Älvsbyn
Margareta Nilsson (s) Älvsbyn
Sara Risberg (s) Älvsbyn
Christer Grahn (c) Älvsbyn
Robert Andersson (kd) Vidsel

Senast uppdaterad 2022-02-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.