Stigen

Avdelning Stigen är placerad på Lingonstigen.

Vi arbetar för att barnen ska få med sig kunskaper, förmågor och självkänsla så att de kan omsätta sina drömmar om vad de vill bli och göra i framtiden. För att uppnå det så ställer vi utmanande, utvecklande, och reflekterande frågor som uppmuntrar barnen att utveckla sin förståelse om hur de lär, samt hur de själva kan söka kunskap.

Vi arbetar för att barnen ska utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Målet är att vi tillsammans ska upptäcka olika sätt att förstå samt är nyfikna på varandra och omvärlden.

Vi är aktivt närvarande pedagoger som erbjuder stöd i samspel och lek, samt tolkar och förstärker kommunikation med hjälp av bildstöd, tecken, mimik och gester.

Vi arbetar för ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen, så att vi tillsammans kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnen att utvecklas och lära.

Kontakta oss

Stigen 070-601 17 51