Fritidshem

Undervisning i fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men eleverna utmanas också kontinuerligt genom att de inspireras till nya upptäckter.

Fritids är till för barn i åldern 6-12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritids före och efter skoldagen samt på loven.

På Parkskolan finns två fritidshem. Här går barn i åldrarna 7-12 år.

Vi har öppet måndag till fredag från klockan 06.00 fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till klockan 18.00.

Plutos fritids

Här går elever från klass 1C och 1D, Knut Lundmarkskolan.

Telefon: 076-102 97 83

På Pluto jobbar Elisabet Blomqvist, Anna Byström och Lilly Lidman.

Dungens fritids

Här går elever från årskurs 2-6, Parkskolan.

Telefon: 070-336 98 07

På Dungen jobbar Malin Persson, Micael Rönnholm, Frida Grahn Glavhammar, Inger Lundberg, Elise Johansson och Linda Bonnevier.

Schema för abonnerad tid på fritids

Här kan du ansöka om fritidsplats

Här kan du läsa fritidshemmens gemensamma mål

Fritidshem – regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Läs gärna våra styrdokument på Skolverket