Utbildning – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom “Utbildning”.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Förskola

Anmälan till sommaröppen förskola (e-tjänsten är bara öppen under våren inför sommaren)
Ansökan till förskola
Ansökan om förflyttning till annan förskola
Byte av placeringsform förskola
Förnyad ansökan förskola och fritidshem
Inkomstredovisning för hushåll
Uppsägning av förskoleplats

Grundskola och fritids

Anmälan om inskrivning i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola
Ansökan till fritidshem
Ansökan om modersmålsundervisning
Avtal elevdator
Avtal om lån av digitala hjälpmedel i undervisningen
Byte av grundskola
Feriearbete ungdom
Förflyttning till annat fritidshem
Förnyad ansökan förskola och fritidshem
Inkomstredovisning för hushåll
Ledighetsansökan grundskolan
Schema för abonnerad tid – fritids
Uppsägning av fritidsplats

Gymnasieskolan

Allmänna regler för inackorderingstillägg läsår 2023-2024
Ansökan om inackorderingstillägg läsår 2023-2024
Allmänna regler för resor mellan bostaden och skolan läsår 2023-2024
Ansökan om resebidrag läsår 2023-2024
Avtal elevdator
Avtal om lån av digitala hjälpmedel i undervisningen
Beställ skollunch under distansundervisning
Feriearbete ungdom
Ledighetsansökan gymnasium

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Specialkost och allergi

Ansökan om specialkost

Vuxenutbildningen

Ansökan till Vuxenutbildning
Ansökningsblankett SFI
Anmälan om Studieavbrott eller förändrad studietakt
Anmälan till särskildprövning
Betyg eller kursintyg Vuxenutbildningen – Ansökan om utskrift av (kopia)
Inledande kompetenskartläggning – DuCan
Ledighetsansökan Vuxenutbildningen