Ansökan vuxenutbildning

Till ansökan ska alltid betygskopia från tidigare utbildning/studier bifogas med ansökan, utdrag från antagning,se är ej godkänt. Detta gäller för varje ansökningsperiod. Vid sen ansökan kan antagning ske i mån av plats. Beroende på vilken kurs du är antagen till kan studieformer och plats variera.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Älvsbyns kommun måste du i din ansökan till oss bifoga ett beslut om interkommunal ersättning (IKE). Detta visar att din hemkommun beviljar att bekosta din utbildning i annan kommun i det fall du blir antagen. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att efterfråga beslut om IKE. Vi behöver beslutet för att handlägga din ansökan.

När ett godkänt beslut om IKE finns kontrollerar vi din behörighet. Därefter konkurrerar du om platserna till en utbildningsplats med samma villkor som andra behöriga sökande. Därför måste din hemkommun lämna sitt beslut i förhand innan vi ger ett besked om antagning.

Behörighet

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från ett gymnasieprogram.
Du är behörig om du är folkbokförd i  Älvsbyns kommun eller ha beslut om interkommunal ersättning från din hemkommun

Antagning/urval

Prioriteringsordning

När vi har fler sökande än antal platser prioriterar vi dig som

  • har kort tidigare utbildning
  • fortsätter studera enligt tidigare upprättad studieplan
  • behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering
  • behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval

Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7-8§.

Antagningsbesked

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat in med din ansökan. Kontrollera därför att uppgifterna är korrekta.
Kurslitteraturlista för externa utbildningsanordnare se respektive anordnares hemsida.

Undervisningen inom vuxenutbildningen kostar inget, men du betalar själv din kurslitteratur och ev. skyddsutrustning.

Här ansöker du!
Ansökan Vuxenutbildning

Förändringar av studier! 
Önskar du göra förändringar i dina studier skickar du in detta via vår e-tjänst.
Anmälan om studieavbrott eller förändrad studietakt

Beställa betyg!
Du som har studerat vid Älvsbyns Vuxenutbildning har här möjlighet att beställa utskrift av betyg eller kursintyg.
Beställa betyg