Akut hjälp

Alla invånare i Älvsbyn kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i sociala ärenden.

Akut hjälp på dagen

Har du en handläggare och är i behov av akut social hjälp kan du ringa till kommunens växel 0929-170 00 så kopplar de vidare till rätt person. Handläggarna kan vara svåra att komma i kontakt med utöver telefontiden men det går bra att lämna ett meddelande i växeln så ringer handläggaren upp dig snarast möjligt.

Om du har akuta sociala problem och inte har en handläggare kan du under kontorstid kontakta växel på 0929-170 00, så kopplar de till tillgänglig handläggare.

När ärendet rör barn och du vill ha rådgivning eller göra en anmälan, ring Barn- och Familjeenheten, på 0929-173 99.

Akut hjälp kvällar, nätter och helger

112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14

Är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Vårdguiden 1177 har en sjukvårdsrådgivning som svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjour 112

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du via 112 få kontakt med socialtjänstens myndighetsjour.

Psykiatrisk akutmottagning 0911-754 00

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till rådgivningssköterskan. Telefonen besvaras dygnet runt.

Stöd och krisjourer

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon 077-150 50 50

Hit kan du ringa om du vill prata med någon på BRIS om frågor eller oro som rör barn, oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Här kan du få stöd och information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Kommunens krisberedskap

Älvsbyns kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i. Vi strävar efter att kommunen och dess invånare ska vara förberedda om en större olycka skulle inträffa genom ett planerat säkerhetsarbete och rådgivning till medborgare.

Här finner du kontaktuppgifter till kommunens krisberedskap.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst.

Klicka här för att få mer information och för att komma till chatten.