Fritidshem Vidselskolan

Undervisning i fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men eleverna utmanas också kontinuerligt genom att de inspireras till nya upptäckter.

Fritids är till för barn i åldern 6-12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritids före och efter skoldagen samt på loven.

Norrskenets fritidshem

På Vidselskolans fritidshem Norrskenet finns cirka 17 inskrivna elever. Här jobbar Joaquim Notelid, Ann-Sofie Ågren, Tommy Boström och Therese Wiklund.

Fritids har öppet måndag till fredag från kl. 06.00 fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till kl. 18.00.

Telefon: 070-667 24 28