Elevförsäkring

Älvsbyns kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Älvsbyns kommuns verksamhetsområde. Skadeanmälan sker till Protector Försäkring, Skadeanmälan, se försäkringsbesked nedan.

Försäkringsbesked Olycksfall 240401 – 241231

Kommunolycksfall – Skadeanmälan (1)

Kommunolycksfall – Skadeanmälan (2)