Ledighet för elever som går på gymnasieskola

I Gymnasieförordningens 12:e kapitel 2 § finner man följande text:

Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektor får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Här hittar du “Ledighetsansökan gymnasium“. Observera att ansökan ska skickas in senast 1 månad före planerad ledighet.

I samband med erhållen ledighet ansvarar eleven för inhämtning av missade kursavsnitt, utförande av arbetsuppgifter och dylikt som har inträffat under ledigheten.