Special-/talpedagog

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Bild på en indian som gör röksignalerJag heter Anna-Karin Lindström och arbetar som Specialpedagog med inriktning tal-språk och kommunikation dvs. Talpedagog.  Som special-/talpedagog arbetar jag med alla barn från 0 – 19 år inom hela Älvsbyns kommun.

Vad gör en special-/talpedagog?

Jag arbetar främjande, förebyggande och handledande med barns och elevers språk-, tal- och kommunikationsutveckling genom observationer, tester, kartläggningar och undervisning. Detta innebär att jag:

  • träffar och handleder lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som arbetar med barn/elever och deras språkutveckling
  • handleder vårdnadshavare som har funderingar och frågor kring sina barns språkutveckling
  • arbetar på olika sätt med specifika barns språkutveckling både inom skolan som organisation, i klasser/avdelningar och med enskilda barn/elever
  • samarbetar med BVC samt landstingets logopeder kring barns/elevers språkutveckling

Jag arbetar måndag – fredag mellan klockan 08.00 – 16.00. Ni når mig bäst via mejl eller telefon.

Vill du komma i kontakt med mig mejla: anna-karin.lindstrom@edu.alvsbyn.se eller ring: 070-938 71 50.

Välkommen med dina frågor och funderingar!

Anna-Karin Lindström