Samarbetssamtal

Samarbetssamtalet syftar till att vara ett stöd för föräldrar att tillsammans komma överens om hur barnets situation ska utformas. Samarbetssamtalen bygger på frivillighet och registreras inte i socialregistret.

Marlene Kaddik Stoltz  070-270 02 43
Marina Johansson 070-600 19 62

Intresseanmälan för samarbetssamtal