Myran

Myran är en avdelning för barn 1-3 år

På Myran vill vi uppmuntra barnens nyfikenhet och lust att lära genom lek och glädje.

Samtal i vardagliga situationer, sång, rim, ramsor och teckenspråk som stöd i kommunikationen (TAKK) är verktyg som används varje dag. Genom att erbjuda olika verktyg för kommunikation och synliggöra allas olikheter och styrkor får barnen möjlighet att uttrycka vad de vill/inte vill och vara hjälpsamma, empatiska och toleranta kamrater.

Det är viktigt för oss att ta tillvara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Allt vi gör inne och ute på förskolan utmanar och uppmuntrar barnens färdigheter och ligger till grund för det livslånga lärandet.

Vi nås på 070-602 07 45.