Skolexpedition

Gymnasiechef/Rektor
Olof Johansson
Telefon: 0929-173 00

Biträdande rektor
Irja Wallmark
Telefon: 0929-17310

SYV
Ulla Bergkvist
Telefon: 0929-173 01

Handläggare
Sara Lindkvist
Telefon: 0929-173 02

FAX
0929-173 04