Aktuellt

Bild på information angående yrkesutbildningar

Önskar du studera?

Kontakta Vuxenutbildningen Älvsbyn!

Studie- och yrkesvägledare
Annelie Högkvist
Telefon: 0929-173 24
annelie.hogkvist@edu.alvsbyn.se

***************************************************

O B S !

Slutbetyg inom Komvux kan
utfärdas till och med den
1 juli 2025.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär
att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till
och med den 1 juli 2025. Tidigare regler innebar att möjligheten
att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 juli 2025.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Studie- och yrkesvägledare
Annelie Högkvist
Telefon: 0929-173 24
annelie.hogkvist@edu.alvsbyn.se

Vuxenutbildningen expedition
Carina Edlund Jonsson
Telefon: 0929-173 15
carina.edlund-jonsson@edu.alvsbyn.se