Förskoleklass Vidselskolan

I Vidselskolans förskoleklass arbetar förskollärare Ann-Sofie Ågren.