Missbruk och beroende

Har du eller en närstående till dig ett missbruk och/eller beroende av alkohol eller andra droger är du välkommen att kontakta socialtjänsten, detta innefattar numera också om du har ett spelberoende gällande spel om pengar. Hos oss kan du få hjälp med att förändra dina alkohol- och drogvanor samt beteende gällande spel. Även du som närstående kan få stöd.

Kommunen ska enligt lag aktivt sörja för att personer med ett missbruk och/eller beroende får den hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån missbruket.
Kommunen har ett ansvar att utreda behovet av vård och behandling efter det att någon gjort en ansökan eller en anmälan. På socialtjänsten finns olika typer av stöd att tillgå.

Vill du ansöka om hjälp eller har du frågor och funderingar kan du höra av dig till handläggare för missbruk och beroende. Telefon: 0929-172 20

Telefontid:
Måndag kl 08.00 – 10.00
Tisdag kl 13.00 – 14.00
Onsdag kl 08.00 – 09.00
Torsdag kl 13.00 – 14.00
Fredag kl 08.00 – 09.00

Vill du lämna en orosanmälan gör du det via vår e-tjänst.

Orosanmälan missbruk och beroende

Öppenhälsan

På öppenhälsan erbjuder vi stöd och behandling för dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel.

De insatser vi erbjuder är:

  • Tolvstegsbehandling
  • CRA-behandling (Community Reinforcement Approach)
  • A- CRA (behandling för ungdomar)
  • Stödsamtal (MI)
  • Alkohol- och drogtester

För att ta del av de insatser vi erbjuder behöver du ha ett beslut om insatsen av handläggare för missbruk och beroende.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, vardagar klockan 08.00 – 16.00.

Vi som jobbar här är: 

– Charlotte Clifford, telefonnummer: 0929-17228 E-post: Charlotte Clifford , charlotte.clifford@alvsbyn.se
– Åsa Bagger Hallsten, telefonnummer: 0929-17227 E-post: Åsa Bagger Hallsten , asa.bagger-hallsten@alvsbyn.se

Länkar

Riktlinjer för missbruksbehandling
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Föräldraföreningen mot narkotika
KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället
Anonyma Alkoholister
Anonyma Narkomaner
Al-Anon Familjegrupper i Sverige – Al-anon (anhöriga)
Stödlinjen (spelmissbruk)