Ekorren

Ekorren är en avdelning för barn 1-3 år.

På Ekorrens avdelning tycker vi att det är viktigt att både barn och föräldrar känner sig välkomna till oss där barnens trygghet och trivsel står i fokus. Leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Vi jobbar temainriktat där barnens nyfikenhet och lust att lära är ett viktigt inslag. Barnen lär mycket av varandra och får uppmärksamhet, bekräftelse och utmaningar av pedagoger på en lagom nivå för en positiv utveckling. Vi är lyhörda för barnens intressen och önskemål och vill att barnen förstår att deras åsikter respekteras.

Språket är i fokus varje dag; vi samtalar, läser, rimmar och ramsar. Vi använder teckenspråk som stöd i barnens kommunikation (TAKK). Barnens skapande är en viktig del i vår verksamhet där barnen får utforska olika material.

Samverkan med hemmen är viktigt då vi tillsammans skapar trygghet, utveckling och lärande för barnen.

Vi nås på 070-602 08 45.