Kotten

Kotten är en avdelning för barn 3-5 år (4-6 år).

Kotten är en av Älvsbyns kommuns två resursavdelningar. På Kotten finns 14 platser, varav fyra platser är för barn i behov av särskilt stöd. Här får alla barn möjlighet att utvecklas på sin nivå utifrån en tydlig struktur på dagen.

Tre förskollärare och en specialpedagog arbetar nära barnen för att stötta dem i deras samspel och kommunikation. I vår undervisning använder vi tal, teckenspråk som stöd i kommunikationen (TAKK) och bilder för att stödja alla barns språkutveckling. På Kotten erbjuder vi en varierad verksamhet där leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande.

Vi ser samverkan med hemmen som en viktig del i vår verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Vi nås på 070-602 13 67.