HR

HR-avdelningen består av två avdelningar, HR-avdelningen och Bemanningsenheten, som arbetar med personal- och bemanningsfrågor på operativ och strategisk nivå.

Chef för avdelningen är HR-chefen.

HR är en förkortning av det engelska ordet Human Resources och betyder direktöversatt Mänskliga resurser. HR-avdelningen kallades tidigare personalavdelningen.