Registrering av livsmedelsverksamhet

Du som tänker starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till kommunens Samhällsbyggnadskontor senast 2 veckor innan planerad uppstart. Tänk på att du även måste anmäla betydande ändringar i din verksamhet eller om du avslutar din verksamhet. Även anläggningar med mobil verksamhet (t.ex. transport, food truck och liknande). Blanketter för registrering av livsmedelsverksamhet hittar du här.

Exempel på betydande ändringar kan vara:

  • Nya ägare
  • Ändrad bolagsform
  • Ombyggnad eller byte av lokal
  • Börjar hantera rått kött/kyckling/fisk
  • Ökar eller minskar antalet portioner/produkter
  • Börjar märka och/eller förpacka livsmedel

Vid en ändring av verksamhet kan antalet kontrolltimmar öka eller minska, beroende på vilken ändring som sker.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida Registrering och godkännande

Utebliven registrering

Om du startar eller driver en livsmedelsverksamhet innan du gjort en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret bryter du mot livsmedelslagen. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet.

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först anmäla detta till kommunen. Storleken på sanktionsavgiften baseras på verksamhetens omsättning men är som lägst 2500 kronor och högst 75 000 kronor. Beslutet har fattats i riksdagen och avgiften går till staten. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade. Detta är grunden till att en fungerande livsmedelstillsyn ska kunna bedrivas.

Är du osäker på om din verksamhet ska registreras, kontakta gärna Samhällsbyggnadskontoret på 0929-170 00 eller via mejl mb@alvsbyn.se.