Vision och mål

Vision

Alla elever på Parkskolan ska möta en god undervisning i en tillgänglig lärmiljö och de ska känna sig trygga på skolan.

Övergripande mål

På Parkskolan skapar vi goda relationer

På Parkskolan skapar vi en tillgänglig lärmiljö

Kommunövergripande mål

Eleverna ska få möta en undervisning som är varierad, delaktig och inkluderande

Eleverna möts av höga förväntningar och får både utmaningar och stöd i sin kunskapsutveckling. Det förebyggande och främjande arbetet på Parkskolan ska möta visionen och de övergripande målen.