Tips och råd till livsmedelsföretagare

Viktigt att tänka på

 Hygien

 • Alltid tvätta händerna med tvål och vatten innan hantering av livsmedel
 • Alltid tvätta händerna med tvål och vatten före användning av engångshandskar
 • Kom ihåg att alltid byta handskar vid varje nytt moment eller var 20:e minut vid samma moment
 • Använd inte nagellack, smycken eller klockor
 • Ha håret uppsatt och använd hårskydd

 Redskap och förvaring

 • Alltid använda rena redskap
 • Använd olika skärbrädor för rått kött och grönsaker eller diska noga mellan råvarorna
 • Skölj grönsaker och rotfrukter noggrant för att få bort all jord
 • Förvara råvaror och tillagad mat åtskilda och väl övertäckta märkta med datum
 • Separera allergener från icke allergener

 Temperatur

 • Förvara råvaror och livsmedel i rätt temperatur
 • Kontrollera att kyl och frys håller rätt temperatur
 • Återupphetta mat ordentligt till minst 70ºC
 • Varmhåll mat i lägst 60ºC
 • Snabbt kyla ner mat ordentligt som ska sparas

Material i kontakt med livsmedel

Material och produkter som är avsedda att komma i direkt kontakt med livsmedel får inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning och försämrar dess smak och lukt.

Märkning av kontaktmaterial

Innan livsmedelsföretagare använder ett kontaktmaterial måste de först försäkra sig om att produkten är lämplig för det livsmedel och de förhållanden (tid och temperatur) som de tänkt. Det finns olika sätt för tillverkare av kontaktmaterial att informera användarna av materialen om det.

 • Glas/gaffel-symbolen
 • Orden ”För kontakt med livsmedel”
 • Uppgift om användningsområde

Om det är uppenbart att produkten är avsedd för livsmedel så behövs ingen märkning (t.ex. en gaffel eller en kaffebryggare).
Glas/gaffel-symbolen ska kompletteras med information om materialet inte är lämpligt att använda i exempelvis höga temperaturer, för feta eller sura livsmedel etc. Om en produkt är märkt med glas/gaffel-symbolen och det inte finns någon ytterligare information om användning ska produkten kunna användas under alla normala förhållanden för kontakt med livsmedel.

Finns det några risker vid användning av olika förpackningar och material?

Återanvända plastförpackningar

De allra flesta plastförpackningar som redan har kommit i kontakt med livsmedel när de köps, exempelvis glassförpackningar eller sylthinkar, är inte avsedda för återanvändning och sannolikt inte kontrollerade för detta i enlighet plastförordningen (EU) nr 10/2011. Det kan därför finnas risk för att ämnen överförs i halter som överstiger gränsvärden om förpackningen återanvänds. I synnerhet om maten är t.ex. surare eller fetare än den produkt som plastburken ursprungligen var avsedd för. Plastburken kanske inte heller är avsedd för långtids- eller frysförvaring. Det är därför inte lämpligt att återanvända sådana engångsförpackningar.

Konservburkar

I de allra flesta fall är burken på insidan belagd med en lack. Dock finns det fortfarande burkar som är olackerade, till t ex konserverade mandariner eller vissa inlagda grönsaker. Tenn kan då läcka ut från tennskiktet som finns på insidan av burken, speciellt om innehållet är lite surt (lågt pH). Tennläckaget påbörjas då burken öppnas bland annat på grund av syretillförsel. Man bör därför inte använda öppnade konservburkar att förvara mat i.

Länkar

Fem nycklar till säkrare mat

Five keys to safer food (Thai)

Five keys to safer food (Arabic)

Information om allergener