Granen

Granen är en avdelning för barn 3-5år (4-6år).

På Granen arbetar vi för alla barns lika värde och ser olikheter som en tillgång. För oss är det viktigt att barnen känner glädje, nyfikenhet och motivation.
För att stötta barnen i deras utveckling och lärande och förmåga att kommunicera använder vi oss av många olika uttrycksformer som tex språk, lek, rörelse, bild, form, musik och dans.

Vi arbetar med de viktiga värdegrundsfrågorna såsom respekt för sig själv och andra, känna tilltro till sin egen förmåga och genom det stärka självkänslan och blomma ut till sitt bästa jag. Föräldrasamverkan är en viktig del av vår verksamhet och vi strävar efter förtroendefulla relationer där alla känner delaktighet i sitt barns utveckling.

Vi nås på 070-602 13 09.