Leverantörsinformation

Fakturor till Älvsbyns kommun

Från den 1 april 2019 började en ny lag att gälla. Det innebär att ni som leverantör till Älvsbyns kommun ska skicka oss en e-faktura. Lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, även köp över disk.

Observera att PDF och papper inte är ett godkänt format.

Ni som kan e-fakturera idag

Älvsbyns kommun är anslutna till PEPPOLs infrastruktur. Älvsbyns kommun kan ta emot fakturor i formatet Svefaktura 1.0.

PEPPOL ID:              0007:2120002734

Alternativt använd vår VAN-tjänst SWEDSESS
E-adress:                   2120002734
GLN:                          7362120002733

Ni som inte kan e-fakturera idag

Det finns ett flertal företag som har tjänster för att skicka e-fakturor, även banker brukar ha tjänster för detta.

Om ni har ett affärssystem
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

För mer information om e-faktura:
www.digg.se
www.sfti.se
www.skr.se

Fakturareferens

Alla fakturorna skall vara märkta med en referenskod bestående av 6 siffror i följd alternativt 5 siffror + 1 bokstav och finnas i begreppet Er referens.

Betalningsvillkor

Älvsbyns kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor och kommunen betalar inga faktureringsavgifter.

Kommunen accepterar inte samlingsfakturor.

Fakturans innehåll

1. Leverantörens namn och adress
2. Leverantörens organisationsnummer
3. Fakturanummer och -datum
4. Förfallodatum/betalningsvillkor
5. Fakturabelopp
6. Momsbelopp
7. Bankgiro-/Plusgironummer
8. Uppgift om F-skatt
9. Specifikation vad fakturan avser

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig returneras den för komplettering innan betalning kan ske. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats.

Leverantörskontroller

Alla leverantörsbetalningar kontrolleras dagligen genom en datatjänst och kommunen får varningar vid olika scenarier, t ex. dubbelbetalning, ovanlig stora belopp, betalningar till företag utan F-skatt eller med skulder hos Kronofogden. I samband med kontrollerna tas även kreditupplysningar via kreditupplysningsföretag. Detta gör att du som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kommer att få en omfrågandekopia skickade till er.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om fakturor till Älvsbyns kommun hör gärna av er till ekonomiavdelningen.
Telefon: 0929-171 39
E-post: ekonomi@alvsbyn.se

Vi tackar för er medverkan och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!