Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapi

Fysioterapeuter arbetar hälsofrämjande med rörelse/fysisk aktivitet som huvudsakligt medel i rehabilitering för att förebygga och minska ohälsa.

Älvsbyns kommuns fysioterapeuter gör vid behov hembesök hos dig över 18 år som i första hand inte kan vända dig till din Hälsocentral. Vid hembesöket utreds vilka insatser vi kan hjälpa dig med. Tillsammans med dig och utifrån dina behov och önskemål utformas målsättning och plan för din rehabilitering. Exempel på insatser kan vara individuellt anpassad träning, utprovning av hjälpmedel samt rådgivning.

Du kan vända dig till fysioterapeuten i kommunens hälso- och sjukvårdsenhet utan remiss.

Du når oss på telefonnummer 0929-170 87, vardagar klockan 08.00 – 09.00.