Företagarträffar

Välkommen att delta på våra återkommande företagarträffar!

Vid frågor, kontakta naringsliv@alvsbyn.se

Näringslivsfrukost

En gång varje månad bjuder Älvsbyns kommun på frukost med information och nätverkande (förutom juli då det är semesterledigt).
Frukosten serveras på Hotell Villa Sparta från klockan 07.30 och mötet pågår mellan 08.00 – 09.00.

Nästa frukost:

Fredag 30 augusti
Plats: Hotell Villa Sparta
Tid: Frukost serveras från 07.30 och mötet är 08.00 – 09.00

Del av innehåll kommer längre fram.

En återkommande punkt är information från Älvsbyns kommun, näringslivet och samarbetspartners.

Välkommen!

Kommande datum 2024
27 september
25 oktober
29 november
13 december

Starta eget orienteringskurs

Vi genomför regelbundet Starta eget orienteringskurs.  Kursen riktar sig till dig som är nyfiken på att starta företag, ska starta eller nyligen har startat företag. Datum för nästa tillfälle presenteras här längre fram. Vid frågor kontakta naringsliv@alvsbyn.se.

Tillväxt Älvsbyn

Vi genomför regelbundet utvecklingsprogram Tillväxt Älvsbyn. Målgruppen är befintliga företag som ser tillväxtpotential. Datum för nästa tillfälle presenteras här längre fram. Vid frågor kontakta naringsliv@alvsbyn.se.

Älvsbyns näringslivsgala

Älvsbyns näringslivsgala är ett samarbete mellan Företagarna i Älvsbyn, Älvsby Handel, LRF i Älvsbyn, Business By Women i Älvsbyn, och Älvsbyns kommun. Galans syfte är bland annat att stärka nätverkandet inom och mellan samarbetsparterna och att sätta strålkastarljus på lokala hjältar.

Läs mer om näringslivsgalan här.