Ledighet

Förskola (utdrag ur tillämpningsföreskrifterna)

4.2 Semester och annan ledighet.
Vid vårdnadshavares semester, lov eller annan ledighet är barnet inte berättigat till förskola. Har den ene föräldern semester eller annan ledighet så skall barnet också vara ledig.

Fritids (utdrag ur tillämpningsföreskrifterna)

3.2 Semester.
Under vårdnadshavares semester förutsätts att placerat barn inte har behov av fritidsplats.

Grundskola

Blanketter för ledighetsansökan finns på denna länk.

Kontakta rektorn på respektive skola för mer information.

Gymnasium

Blanketter för ledighetsansökan finns på denna länk.

Kontakta Olof Johansson, rektor Älvsbyns gymnasium, för mer information.
Telefon: 0929-173 00.