VO – Social verksamhet

Verksamhetsområdet (VO) Social verksamhet har ansvar över kommunens socialtjänst som äldreomsorg (hemtjänst, särskilt boende), omsorgen om funktionshindrade, hemsjukvård, integration, stöd till individ och familj samt våld i nära relation.

Verksamhetsområdeschef är Robert Cortinovis, socialchef.

Läs mer på

Omsorg och stöd