Arbetskraft

Tillgången på arbetskraft i Älvsbyn är god. Arbetsmarknaden inom Fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner) är gemensam. Rekryteringsunderlaget är alltså större än den lokala arbetsmarknaden i Älvsbyn kan visa upp.

I samband med nyetableringar och expansion av befintliga företag finns en hög beredskap och vilja hos såväl kommun som arbetsförmedling till speciella utbildningsinsatser som kan erfordras.Vad gäller arbetsmarknaden som helhet hänvisas till Kommunfakta. Där redovisas hur många förvärvsarbetande som finns i kommunen, fördelningen på olika branscher och yrken, hur många som dagligen pendlar in till och ut från kommunen, antalet arbetssökande m.m.

Senast uppdaterad 2021-08-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.