Förskoleklass

Förskolebarn i snön

På Knut Lundmarkskolan finns under läsåret 2023/2024 två förskoleklasser.

Förskoleklass A

Här arbetar Anita Bylander, Amanda Sundh och Ulrika Lindlöf.

Jessica Larsson och Ghadir Akram Khazaal är samverkande fritidspedagoger.

Resurs: Allis Enholm.

Förskoleklass B

Här arbetar Ida-Mari Lindberg, Johan Nilsson, Helena Wennström och Johanna Hugosson.

Emma Lindkvist och Jenny Lundström är samverkande fritidspedagoger.

Resurser: Anna-Lena Pettersson och Caroline Lenasdotter Nilsson.