Näringsliv – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom “Näringsliv”.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Mässbidrag för näringsidkare

Ansökan om marknadsföringsbidrag vid mässor

Stöd till mässor för näringsidkare
Älvsbyns kommuns Näringslivskontor stödjer näringsidkare från kommunen i deras marknadsföring på mässor. Marknadsföringen på mässor är en del av företagens utveckling, vilket ökar sysselsättningen och skatteintäkterna för kommunen.

Riktlinje
Näringsidkare som är verksam inom kommunen har möjlighet att få stöd med upp till 30 %
av kostnaden för monterhyran, dock max 5 000 kr/företag och år.

När det gäller Nolia;
• Vid kommunal samordning reduceras priset på monterhyran.
• Utan kommunal medverkan utgår max 50 % på monterhyran.

Stödet utgår endast för direkta kostnader av monterhyran.
Villkor: Kravet på näringsidkaren från kommunen är att en skriftlig ansökan inkommit minst 1 vecka före mässans startdatum.
Kommunens broschyr/information ska finns tillgänglig i montern samt att kommunens logga ska finnas väl synlig i montern

Externa blanketter

Under nyttiga länkar finner du exempelvis länkar till blanketter för regionalpolitiskt stöd hos Länsstyrelsen, företagsregistrering hos Bolagsverket och olika skattefrågor hos Skatteverket.