Träning

Älvsbyn omges av skog och berg vilket ger fantastiska träningsmöjligheter. Runt snösäkra Kanisberget finns upp till två mil preparerade längdspår samt sex mil smalspår. Spåren dras i varierad terräng med lättåkta partier såväl som kilometerlånga stigningar.

Tävlingsstart för skidelever

Tävlingsstart för skidelever. Foto Marcel Köppe.

Liten uppförsbacke vid skidstadion.

Liten uppförsbacke vid skidstadion i Kanis. Foto Marcel Köppe.

Sommartid är det bara fantasin som begränsar träningsrundorna och vi har fem mil markerade löp- och cykelleder. Rullskidor åker vi efter fina asfalterade vägar, men vi åker också till rullskidbanor i närheten för att få variation och möjlighet att träna på mer kuperade banor.

Vi erbjuder 2–3 lägerveckor för att våra elever ska få ytterligare variation och möjlighet att utvecklas som idrottare.

Eleverna tränar upp till fyra halvdagar i veckan under skoltid. Skidåkare, skidorienterare och orienterare från samtliga årskurser tränar tillsammans, vilket skapar gemenskap och att det alltid finns möjlighet till sparring.

Kvällstid erbjuds även tränarledd styrketräning via Folkhögskolan två tillfällen i veckan.

Tre kvinnliga skidelever skrattar under samlingen inför träningspasset.

Den gemensamma träningen bygger en stark lagkänsla. Foto Marcel Köppe.

Den stora skidstadion skapar möjligheter för mycket varierade träningspass.

Den stora skidstadion skapar möjligheter för mycket varierade träningspass. Foto Marcel Köppe.

Stöttning

Med individen i fokus vill vi skapa förutsättningar för dig att utvecklas och lyckas med dina mål. Träningen planeras med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och med förankring inom aktuell idrottsforskning, men anpassas efter just dig. Det innebär att du och din tränare lägger upp en individanpassad plan utifrån din träningsbakgrund, dina förutsättningar, behov och mål.

Vi följer upp träning, utveckling och mående med regelbundna individuella träningssamtal där vi också blickar framåt och ser över träning och tävlande de kommande veckorna. Dessutom är våra tränare ute på tävlingar och har då möjlighet att både stötta och följa din utveckling.

Morgonsamling i soluppgång inför träningspass.

Morgonsamling i soluppgång inför träningspass. Foto Marcel Köppe.