Läs- och lovschema

Vårterminen 2024:

Terminsstart: 11 januari (vecka 2)
Sportlov: 4 – 8 mars (vecka 10)
Påsklov: 2 – 5 april (vecka 14)
Lovdag: 1 maj (vecka 18)
Lovdag: 10 maj (vecka 19)
Lovdag: 27 maj (vecka 22)
Skolavslutning: 12 juni (vecka 24)

Utvecklingsdagar för lärare (innebär lovdagar för eleverna)

Vårterminen 2024:

9 – 10 januari (vecka 2) innan terminsstart
27 maj (vecka 22)
13 – 18 juni (vecka 24-25) efter skolavslutning

Läsårsplan 2023 – 2024

Läsårsplan 2024 – 2025

Med reservation för felskrivningar och förändringar.